Belangrijk nieuws

Nieuwe poststempels vanaf juni 2017

Persbericht KNBF, d.d. 12-4-2017:

"Sinds 1 januari 2017 zijn er op de postkantoren geen stempels meer en worden de postzegels op de poststukken met pen doorgekrast. Postzegelverzamelaars hebben heftig tegen deze maatregel geprotesteerd*. PostNL heeft, na intensief overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), besloten de met postzegels gefrankeerde zendingen weer te gaan stempelen. PostNL streeft er naar dat er op 1 juni op alle postkantoren weer stempels zijn.

Bijeenkomst Academie en Po & Po 22-4 Diemen

"Beste Academieleden, beste leden van Po & Po,

Zoals eerder gecommuniceerd, zal de Nederlandse Academie voor Filatelie op 22 april a.s. ook aanwezig zijn bij de Filamanifestatie te Diemen. Daar wordt in de Sporthal aan de Prins Berhardlaan 2 een tentoonstelling en beurs gehouden en de KNBF houdt er in de middag zijn jaarvergadering.

De Academie houdt daar vlakbij in de voormiddag van 10 tot uiterlijk 12.30 uur een samenkomst met Po & Po, onder voorzitterschap van Gerrit Matthijssen.