Tijdschriften

Filatelisten die lid worden van een studiegroep doen meer dan alleen het verzamelen van postzegels of poststukken. Zij willen meer weten over de achtergronden van de uitgifte of over het verloop van het postale proces dat een brief heeft doorlopen. En om de kennis die zo vergaard is te delen met anderen publiceren ze hun bevindingen in b.v. het tijdschrift van zo’n studiegroep.

Zo hebben de leden van de Groep Postmechanisatie door de jaren heen hun bevindingen over de uitwerking van de gemechaniseerde en de geautomatiseerde postverwerking op poststukken gepubliceerd in een drietal periodieken.

Vanaf de oprichting in 1969 tot heden is dit gebeurd in de 'Mededelingenbladen' (de z.g. 'Paarse boekjes') en in de tijdschriften 'Ultra-Violet' en 'Post & Techniek'.

De tijdschriften 'Ultra-Violet' en 'Post & Techniek' zijn in digitale vorm voor de
geïnteresseerde filatelist beschikbaar. Aan de digitalisering van de 'Mededelingenbladen' gaat gewerkt worden.

Mededelingenblad
Tijdschrift Ultra-Violet
Tijdschrift Post & Techniek
Voorbeeld van een poststuk met: 1) stempel van een opzet-stempelmachine met een postcodevlag; 2) een sorteeridentificatie index (SIX); 3) een kenteken van een handindexeerapparaat (HIA).